درس یازدهم

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان اسپانیایی
  4. chevron_right
  5. درس یازدهم

عنوان: آموزش زبان اسپانیایی(درس یازدهم)

مصدر
در زبان اسپانيايي سه نوع مصدر وجود دارد:
مصدر هايي كه به ar ختم مي شوند، مصدر هايي كه به er ختم مي شوند و مصدر هايي كه به ir ختم مي شوند.

مثال:
Hablar– صحبت کردن
Beber– نوشیدن
recibir – دريافت كردن

هر گروه از این افعال قاعده صرف خاص خود را دارد.البته افعال بي قاعده زيادي هستند كه از قواعد صرف كه در اين
درس براي هر سه نوع مصدر مي گويم،پيروي نمي كنند و که در درسهای بعدی به آنها می پردازیم.اما فعلا صرف افعال با
قاعده را ياد مي گيريم .
(ar,er,ir) علامت هاي مصدري هستند.
برای صرف افعال با قاعده علامت مصدریشان را حذف می کنیم و تا ریشه مصدر به دست آید. سپس با توجه به نوع فعل با اضافه کردن پسوندهای خاص همان فعل آنها را صرف میکنیم.

مثال:
(با حذف ar ريشه مصدر را به دست مي آوريم) tocar – ar = toc
(با حذف er ريشه مصدر را به دست مي آوريم) creer – er = cre
(با حذف ir ريشه مصدر را به دست مي آوريم) recibir – ir = recib

درس دوازدهم