درس هجدهم

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان اسپانیایی
  4. chevron_right
  5. درس هجدهم

عنوان: آموزش زبان اسپانیایی(درس هجدهم)

حال التزامی

حال التزامی فعلیست که انجام آن با شک و تردید یا با آرزو همراه است. در فارسی دو فعل داریم که پشت سر هم هستند و دومی حال التزامی است. مثلا: می خواهم بروم یا می خواستم یک کتاب بنویسم. در این جملات فعل دوم (بروم , بنویسم) حال التزامی هستند.اما اگر بخواهیم آن ها را به اسپانیایی ترجمه کنیم , نباید به جای این افعال حال التزامی , حال التزامی اسپانیایی بگذاریم. اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم به این شکل می شود : quería escriba un libro که این اشتباه است. ترجمه صحیح به این صورت است: (می خواستم یک کتاب بنویسم) quería escribir un libro که به فارسی حال التزامی ترجمه می شود اما در اسپانیایی حال التزامی نیست.

نکته: در بسیاری از مواقع به همراه tal vez, Quizás به معنی شاید می آیند.

روش ساخت حال ساده التزامی:

1- در مصدر هایی که به ar ختم می شوند:

این پسوند ها را به ریشه اضافه می کنیم:

e , es , e , emos , éis , en

بودن estar

باشم – esté باشی – estés باشد – esté باشیم – estemos باشید – estéis

باشند – estén

مثال ها:

شاید نزدیک تر از آن چیزی باشیم که فکرشو می کنیم:

– quizá estemos más cerca de lo que creemos

می خواهم که پیشم باشی:

– quiero que estés junto a mi

امیدوارم که هنوز آنجا باشند:

– espero que todavía estén allí

2-در مصدر هایی که به er و ir ختم می شوند:

این پسوند ها را به ریشه اضافه می کنیم:

a , as , a , amos , áis , an

توانستن – poder

بتوانم – pueda

بتوانی – puedas

بتواند – pueda

بتوانیم – podamos

بتوانید – podáis

بتوانند – puedan

تصمیم گرفتن – decider

تصمیم بگیرم – decida

تصمیم بگیری – decidas

تصمیم بگیرد – decida

تصمیم بگیریم – decidamos

تصمیم بگیرید – decidáis

تصمیم بگیرند – decidan

 

تعدادی از فعلها هم هستند به صورت بی قاعده صرف میشوند. در جدول زیر چند نمونهاز این افعال را میتوانید مشاهده کنید:

 

querer (e ->ie) dormir (o ->ue) jugar (u ->ue) pedir (e ->i)
quiera duerma juegue pida
quieras duermas juegues pidas
quiera duerma juegue pida
queramos durmamos juguemos pidamos
queráis durmaís juguéis pidaís
quieran duerman jueguen pidan

درس نوزدهم