دسته: آموزش

آموزش

تفاوت آزمون های selectividad ،PAU ،UNED

آزمون Selectividad دانش آموزانی که دیپلم خود را گرفته اند و قصد ادامه تحصیل در دانشگاه دولتی اسپانیا دارند، باید در آزمون Selectividadشرکت کرده و نمره قبولی کسب نمایند، آزمونSelectividad…Continue readingتفاوت آزمون های selectividad ،PAU ،UNED
آموزش زبان اسپانيايي

آموزش زبان اسپانیایی – درس بیست و یکم

درس بیست و یکم آموزش زبان اسپانیایی درس بیست و یکم گذشته دور   pretérito pluscuamperfecto همان ماضی بعید در فارسی است: مثال: رفته بودم، دیده بودم، خوانده بودم گذشته…Continue readingآموزش زبان اسپانیایی – درس بیست و یکم
آموزش زبان اسپانيايي

آموزش زبان اسپانیایی – درس بیستم

درس بیستم آموزش زبان اسپانیایی درس بیستم   گذشته کامل وجهی از فعل است که ما در فارسی به آن ماضی نقلی میگوییم. مانند: رفته ام، گفته ام، شنیده ام…Continue readingآموزش زبان اسپانیایی – درس بیستم
آموزش زبان اسپانيايي

آموزش زبان اسپانیایی – درس نوزدهم

درس نوزدهم آموزش زبان اسپانیایی درس نوزدهم   گذشته استمراری بيانگر فعلي است كه در زمان گذشته با استمرار يا در طول مدت خاصی اتفاق افتاده است. مانند: مي نوشتم٬مي…Continue readingآموزش زبان اسپانیایی – درس نوزدهم
آموزش زبان اسپانيايي

آموزش زبان اسپانیایی – درس هجدهم

درس هجدهم آموزش زبان اسپانیایی درس هجدهم   حال التزامی حال التزامی فعلیست که انجام آن با شک و تردید یا با آرزو همراه است. در فارسی دو فعل داریم…Continue readingآموزش زبان اسپانیایی – درس هجدهم
آموزش زبان اسپانيايي

آموزش زبان اسپانیایی – درس هفدهم

درس هفدهم آموزش زبان اسپانیایی درس هفدهم   حال استمراری peresente continuo یا presente progresivo همان طور که از اسمش پیداست نشان دهنده کاری یا حالتی است که به صورت مکرر در حال…Continue readingآموزش زبان اسپانیایی – درس هفدهم
آموزش زبان اسپانيايي

آموزش زبان اسپانیایی – درس شانزدهم

درس شانزدهم آموزش زبان اسپانیایی درس شانزدهم   اسم مصدر: روش به دست آوردن اسم مصدر: مصدر هایی که به ar ختم می شوند: علامت مصدر یعنی ar را حذف…Continue readingآموزش زبان اسپانیایی – درس شانزدهم