سوال: بنده در سامانه نشا ثبت نام داشته ام، آیا برای دریافت ارز، مجدد باید در سامانه جدید سجاد ثبت نام کنم؟

پاسخ: بله، با توجه به تغییر سامانه از نشا به سجاد، ثبت نام در سامانه سجاد جهت ثبت درخواست الزامی است.
قابل توجه اینکه: جهت ثبت نام و درخواست ارز دانشجویی به راهنمای ثبت نام مراجعه نمایید.

 

سوال: ارز اولیه (شروع تحصیل – با پذیرش) را چگونه دریافت کنم؟

پاسخ: طبق بخشنامه بانک مرکزی ارز فقط به دانشجوی شاغل به تحصیل با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل و مدارک الزام پرداخت می گردد.

 

سوال: من تازه از دانشگاه پذیرش گرفته ام، چگونه می توانم از ارز دانشجویی استفاده کنم؟

پاسخ: دانشگاه مورد نظر می توانید با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل و موارد مورد نیاز در سامانه (سجاد) درخواست ارز ثبت نمایید.

 

سوال: نحوه پرداخت ارز و میزان آن چگونه است؟

پاسخ: میزان و نرخ ارز به عهده بانک های عامل می باشد. (اطلاعات ریز و کامل را از بانک های عامل پیگیری نمایید).

 

سوال: نحوه پرداخت ارز به دانشجو و میزان آن (مقرری وشهریه) به چه صورت بوده و چقدر است؟

پاسخ: این سازمان وظیفه تأیید مدارک دانشجو (مورد تأیید بودن دانشگاه، گواهی اشتغال به تحصیل و )… را به عهده دارد و بقیه موارد به عهده بانک عامل می باشد. (اطلاعات ریز و کامل را از بانکهای عامل پیگیری نمایید).

 

سوال: آیا مقرری و شهریه هر دو به دانشجو و خانواده دانشجو پرداخت می شود؟

پاسخ: بانک طبق مقررات اقدام می نماید، لطفا از بانک های عامل پیگیری نمایید.

 

سوال: از کجا بدانم مدارکم مورد تأیید قرار گرفته و باید به بانک مراجعه کنم؟

پاسخ: با مراجعه به سامانه و پروفایل دانشجو می توانید وضعیت درخواست خود را مشاهده نمایید. ضمناً وضعیت رد یا قبول درخواست برای دانشجو توسط ایمیل ارسال می گردد.

 

سوال: از کجا بدانم مدارکم ناقص بوده؟

پاسخ: با مراجعه به سامانه و پروفایل دانشجو می توانید وضعیت درخواست خود را مشاهده نمایید. ضمناً وضعیت رد یا قبول درخواست برای دانشجو توسط ایمیل ارسال می گردد.

سوال: چه زمانی برای دریافت ارز به بانک مراجعه کنم؟

پاسخ: پس از ثبت درخواست در سامانه سجاد و دریافت نوبت، منتظر نتیجه بررسی کارشناسی بمانید، (مرتب پروفایل خود را چک کنید) ،در صورت تأیید مدارک طبق تاریخ مقرر و نوبت اعالم شده در سامانه به بانک مراجعه نمایید.

 

سوال: آیا می توانم نوبت دریافتی در سامانه را تغییر دهم؟

پاسخ: خیر، تغییر نوبت به هیچ عنوان وجود ندارد.

 

سوال: سامانه تاک چیست؟ آیا مربوط به سازمان امور دانشجویان است؟

پاسخ: سامانه تاک مربوط به وزارت امورخارجه برای تأیید صحت صدور مدارک است. که برای مراجعه به بانک باید تأیید گواهی تحصیلی توسط کنسولی های ج.ا. ایران (سفارت) در سامانه تاک موجود باشد.

 

سوال: آیا برای ثبت درخواست در سامانه سجاد نیاز به تأیید گواهی اشتغال به تحصیل در سفارت هست؟

پاسخ: گواهی اشتغال به تحصیل باید تأیید سامانه تاک (سامانه مربوط به وزارت امور خارجه) داشته باشد. می توانید بصورت موازی امور ثبت مدارک را انجام دهید.

 

سوال: آیا فقط ثبت نام در سامانه برای دریافت ارز کافی است؟

پاسخ: خیر، پس از ثبت در سامانه باید در قسمت مربوط به ارز مدارک ارائه داده و نوبت دریافت نمایید. (درخواست دهید)

 

سوال: من یک بار در سامانه سجاد ثبت نام کرده ام، آیا باز هم باید در سامانه ثبت نام کنم تا بتوانم درخواست ارز بدهم؟

پاسخ: خیر، یک بار ثبت نام در سامانه سجاد کافی می باشد، برای ثبت درخواست ارز به پروفایل خود در سامانه سجاد مراجعه نمایید و مراحل را طی کرده و درخواست ارز بدهید.

 

سوال: نام کاربری و رمز عبور خود را فراموش کرده ام، چه کنم؟

پاسخ: با ایمیل support@saorg.ir در ارتباط بوده و راهنمایی بگیرید.

 

سوال: در قسمت اعالم تاریخ برای نوبت بانک هیچ تاریخی نیست، چه کنم؟

پاسخ: وقتی ظرفیت سامانه تکمیل می شود تاریخ هم حذف می گردد، برای باز شدن تاریخ ها و دریافت نوبت کمی صبور باشید.

 

سوال: آیا ارز همراه را می توانم دریافت کنم؟

پاسخ: ارز همراه نیازی به مراجعه به این سازمان ندارد، اگر درخواست ارز دانشجویی توسط کارشناس در سامانه تأیید شد، به هنگام مراجعه به بانک می توانید در ارتباط با ارز همراه از بانک کسب تکلیف نمایید.

 

سوال:در زمانی که دانشجو ایران نباشد چه کسی می تواند ارز را پیگیری کند؟

پاسخ : پدر و مادر بدون وکالت، سایر بستگان و دوستان با وکالت محضری

 

سوال: من دانشجوی ارشد هستم، سقف استفاده از ارز چه قدر است؟

پاسخ: جمعاً 63 ماه از زمان شروع به تحصیل

 

سوال: من دانشجوی دکتری هستم، سقف استفاده از ارز چه قدر است؟

پاسخ: جمعاً 36 ماه از زمان شروع به تحصیل

 

سوال: آیا به دوره زبان قبل از شروع دوره تحصیلی ارز تعلق می گیرد؟

پاسخ: خیر

 

سوال: من در ترم حاضر به صورت نیمه وقت تحصیل می کنم، آیا ارز به من تعلق می گیرد؟

پاسخ: خیر

 

سوال: من دانشجوی غیر حضوری هستم چگونه ارز دریافت کنم؟

پاسخ: به دانشجویان غیر حضوری ارز تعلق نمی گیرد، اشتغال به تحصیل تمام وقت و حضور الزامی است.

 

سوال: من 6 ماه است که در ایران به سر می برم آیا ارز کامل به من تعلق می گیرد؟

پاسخ: هر ترم 3 ماهه دانشجو 54 روز 1/4( ماه) مجاز به اقامت در ایران است. (جمعاً ساالنه 6 ماه) بدیهی است چنانچه از این مدت اقامت دانشجو بیشتر باشد، ارز کامل تعلق نمی گیرد.

 

سوال: من در حال حاضر ایران هستم و هفته آینده به کشور محل تحصیل مراجعه خواهم کرد، آیا می توانم درخواست ارز بدهم؟

پاسخ: خیر – می بایست به کشور محل تحصیل مراجعه شود سپس درخواست ارز داده شود. زیرا بارگزاری مهر خروج از کشور در سامانه الزامیست، در غیر این صورت مبنا اقامت در ایران خواهد بود و ارز تأیید نخواهدشد.

 

سوال: ارائه کارت دانشجویی بجای ویزای دانشجویی کفایت می کند؟

پاسخ: خیر، ارائه ویزا دانشجویی الزامیست.

 

سوال: آیا برای دریافت ارز دانشجویی حتماً باید ویزای دانشجویی داشته باشیم؟

پاسخ: بله ارائه ویزای دانشجویی الزامیست.

 

سوال: مدارک مورد نیاز برای ثبت درخواست ارز دانشجویی چیست؟

پاسخ: مدارک زیر الزامیست.

سربرگ دانشگاه با قید رشته، مقطع، تاریخ شروع دوره به تاریخ روز

گواهی اشتغال به تحصیل

دریافت هرگونه کمک هزینه تحصیلی از دانشگاه که به تأیید سامانه تاک رسیده باشد

ویزای دانشجویی

آخرین مهر ورود و خروج از ایران

دانشجویان شاغل به تحصیل در کشور امریکا ارائه I20 یا F1

برای دانشجوی پسر برگه معافیت تحصیلی یا کارت پایان خدمت

تکمیل فرم تعهد در سامانه نشا

 

سوال: به دانشجویان بورس در کشور محل تحصیل ارز تعلق می گیرد؟

پاسخ: خیر، طبق ضوابط و مقررات جاری به دانشجویانی که از دانشگاه محل تحصیل خود بورس دریافت نموده اند ارز دانشجویی تعلق نمی گیرد.

 

سوال: در مدت تحصیل در طول یک سال (دو ترم تحصیلی) چه مدت می توانم به ایران بیایم؟

پاسخ: دانشجو در یک سال شمسی برای دو بازه شش ماهه (بهار و تابستان – پاییز و زمستان) جمعاً حداکثر سه ماه میتواند به ایران بیاید.

 

سوال: من سه سال است که دانشجو هستم، تا کنون ارز دانشجویی دریافت نکرده ام، آیا می توانم ارز ترمهای قبل را درخواست بدهم و دریافت کنم؟

پاسخ: خیر، با توجه به دستوالعمل بانک مرکزی صرفاً برای ترم جاری تحصیلی مدارک قابل بررسی و اقدام است.

 

سوال: درخواست ارز من رد شده، چطور می توانم مبلغ 65 هزار تومان پرداختی را پس بگیریم؟

پاسخ: با توجه به اینکه درخواست شما یکبار بررسی شده، امکان استرداد مبلغ پرداختی وجود ندارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *