دانستنیها

توریسم و گردشگری

معرفی مکان های دیدنی و توریستی اسپانیا و نکات قوت بازدیدی از کشور اسپانیا در این بخش معرفی شده است.

تحصیل و زندگی

معرفی دانشگاه های برتر اسپانیا و رشته های تحصیلی مورد توجه این کشور در این بخش قرار گرفته است.

اسپانیا شناسی

معرفی جشن ها، مناسبت ها، تعطیلات و شهرهای خاص اسپانیا در این بخش قرار می گیرد.

ورزش

معرفی ورزش های مورد توجه و جذاب اسپانیا، بالاخص تیم های فوتبال این کشور، ارزش تیم های فوتبالی و ورزشگاه های اسپانیا در این بخش قرار می گیرد.