آموزش زبان اسپانیایی-درس پانزدهم

درس پانزدهم

آموزش زبان اسپانیایی درس پانزدهم

گذشته ساده – pretérito indefinido

صرف فعل گذشته ساده همانند حال ساده به 2 صورت با قاعده و بی قاعده میباشد.

1.گذشته ساده با قاعده:

فعل گذشته ساده هم از آن دسته افعالی هست که با اضافه کردن پسوندها به مصدر فعل به دست میاد.

پس ابتدا مصدر فعل را پیدا میکنیم:

 1. مصدر هایی که به ar ختم می شوند:به ریشه مصدر این پسوند ها رو اضافه می کنیم:( é , aste , ó , amos , asteis , aron )

مثال:

Hablar: صحبت کردن

Hablar – ar = habl

Habl + é = hablé

صحبت کردم

Habl + aste = hablaste

صحبت کردی

Habl + ó = habló

صحبت کرد

Habl + amos = hablamos

صحبت کردیم

Habl + asteis = hablasteis

صحبت کردید

Habl + aron = hablaron

صحبت کردیم

 1. مصدر هایی که به er و ir ختم می شوند:
  به ریشه مصدر این پسوند ها رو اضافه می کنیم( í , iste , ió , imos , isteis , ieron )مثال:
  : comer   خوردنcomer – er = com
  com + í = comí
  خوردمcom + iste = comiste
  خوردیcom + ió = comió
  خورد

  com + imos = comimos
  خوردیم

  com + isteis = comisteis
  خوردید

  com + ieron = comieron
  خوردند

escribir:   نوشتن

escribir – ir = escrib
escrib + í = escribí
نوشتم

escrib + iste = escribiste
نوشتی

escrib + ió = escribió
نوشت

escrib + imos = escribimos
نوشتیم

escrib + isteis = escribisteis
نوشتید

escrib + ieron = escribieron
نوشتند

نکته: شباهت های گذشته ساده و حال ساده :
همان طور که دیدیم ، پسوند اول شخص جمع که برای هر سه نوع مصدر به کار رفته (amos و imos) ، کاملا شبیه پسوند های حال ساده می باشند. پس نتیجه می گیریم که اول شخص جمع در
حال ساده و گذشته ساده با هم یکی هستند. و تنها راه تشخیص آن توجه به معناییست که در جمله می دهند. مثلا در این جمله:
pregunta y nosotros contestamos
سوال کن و ما جواب میدیم

ayer recibimos una carta y lo contestamos
دیروز نامه ای دریافت کردیم و به آن پاسخ دادیم.

2. گذشته ساده بی قاعده

تنها راه یادگیری افعال گذشته بی قاعده حفظ کردن آنها می باشد. در اینجا مهمترین با مهمترین آشنا می شویم:

estar   بودن
estuve   بودم
estuviste   بودی
estuvo   بود
estuvimos   بودیم
estuvisteis   بودید
estuvieron   بودند

ser   بودن
fui   بودم
fuiste   بودی
fue   بود
fuimos   بودیم
fuisteis   بودید
fueron   بودند

ir   رفتن

fui   رفتم
fuiste   رفتی
fue   رفت
fuimos    رفتیم
fuisteis   رقتید
fueron   رفتند

نکته: فعل های گدشته ساده ser و ir دقیقا مثل هم هستند.
و توی جمله هست که میتوران تشخیص داد معنی بودن میده یا معنی رفتن. معمولا اگر معنی رفتن بده بعد از فعل، حرف اضافه a میاد.
مثال:
yo fui a la universidad   من به دانشگاه رفتم
yo fui estudiante de universidad   من دانشجوی دانشگاه بودم

poder   توانستن

pude   توانستم
pudiste   توانستی
pudo   توانست
pudimos   تولنستیم
pudisteis   توانستید
pudieron   توانستند

decir   گفتن

dije   گفتم
dijiste   گفتی
dijo   گفت
dijimos   گفتیم
dijisteis   گفتید
dijeron   گفتند

hacer   انجام دادن

hice   انجام دادم
hiciste   انجام دادی
hizo   انجام داد
hicimos   انچام دادیم
hicisteis   انجام دادید
hicieron   انجام دادند

venir   آمدن

vine   آمدم
viniste   آمدی
vino   آمد
vinimos   آمدیم
vinisteis   آمدید
vinieron   آمدند

querer   خواستن، دوست داشتن

quise   خواستم
quisiste   خواستی
quiso    خواست
quisimos   خواستیم
quisisteis   خواستید
quisieron   خواستند

dar   دادن

di   دادم
diste    دادی
dio   داد
dimos   دادیم
disteis   دادید
dieron   دادند

 

مشاهده تمامی آموزش های زبان اسپانیایی

One thought on “آموزش زبان اسپانیایی-درس پانزدهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *