آموزش زبان اسپانیایی – درس اول

درس اول - حروف الفبا

زبان اسپانیایی دارای 29 حرف می باشد که 5 حرفش صدادار و باقی حروف بی صدا می باشند.
تلفظ در زبان اسپانیایی خیلی ساده می باشد به طوریکه کلمات را همانگونه که مشاهده می کنید تلفظ می شود.
حروف صدادار عبارتند از: a,i,e,o,u
نکته مهم 1:
حرف H در زبان اسپانیایی اصلا تلفظ نمی شود .
مثال : Hola = سلام , تلفظ : اُلا
hombre : انسان, تلفظ: اُمبره
Hielo : یخ تلفظ: ای یلو
نکته مهم 2:
حرف “C” در همراهی با حروف : a,o صدای “ک” میدهد و با همراهی با حروف e,i صدای “ث” میدهد.
CA = کا
CO = کوُ
CE = ثِ
CI =ثی
مثال:
Carrera, Corazon, Centro, ciudad
نکته مهم 3:
حرف “G” همراه حروف : a,o صدای “گ” دارد و همراه حروف : i,e صدای “خ” دارد.
گا GA =
گوُ = Go
خ = Ge
خی = Gi
مثال : Ganar, Gordo, General, Girar
نکته مهم 4:
•حرف ”W” متعلق به زبان اسپانیایی نیست و تمام کلماتی که با این حرف نوشته میشوند ریشه انگلیسی دارند.
در زبان اسپانیایی کلمات( ز – ش – ق ) وجود ندارد.
• بعد از حرف “Q” همیشه حرف U می آید ولی حرف U خوانده نمی شود. مثال: ) کِرِر ) querer و (کِسو) queso و…
• حرف “ñ” هنگام همراهی با حروف صدادار مختلف تلفظ متفاوتی هم خواهد داشت. مثال: (اسپانیا) : españa و (آنیو) : Año و (نینیث) niñez
• حرف RRحرفی مازاد بر حروف الفبای اسپانیایی می باشد که همانند R ولی با تشدید تلفظ می شود. مثال: (کاررا) Carreraو ( کررو) Correoو…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *