آموزش زبان اسپانیایی – درس بیستم

توسط در آموزش زبان اسپانيايي 1398-03-04
درس بیستم آموزش زبان اسپانیایی درس بیستم   گذشته کامل وجهی از فعل است که ما در فارسی به آن ماضی نقلی میگوییم. مانند: رفته ام، گفته ام، شنیده ام و... این گذشته از گذشته ی ساده مقداری اشاره به دورتر دارد. برای صرف این فعل از haber (بودن ، وجود داشتن) استفاده میکنیم. haber [...]

آموزش زبان اسپانیایی – درس هفدهم

توسط در آموزش زبان اسپانيايي 1398-03-01
درس هفدهم آموزش زبان اسپانیایی درس هفدهم   حال استمراری peresente continuo یا presente progresivo همان طور که از اسمش پیداست نشان دهنده کاری یا حالتی است که به صورت مکرر در حال انجام می باشد. در زان اسپانیایی به همان گونه است که در فارسی بیان میشود. برای مثال: در حال درس خواندن است ، در حال [...]

آموزش زبان اسپانیایی-درس پانزدهم

توسط در آموزش زبان اسپانيايي 1397-12-23
درس پانزدهم آموزش زبان اسپانیایی درس پانزدهم گذشته ساده - pretérito indefinido صرف فعل گذشته ساده همانند حال ساده به 2 صورت با قاعده و بی قاعده میباشد. 1.گذشته ساده با قاعده: فعل گذشته ساده هم از آن دسته افعالی هست که با اضافه کردن پسوندها به مصدر فعل به دست میاد. پس ابتدا مصدر [...]

آموزش زبان اسپانیایی- درس هشتم

توسط در آموزش زبان اسپانيايي 1397-11-11
درس هشتم آموزش زبان اسپانیایی درس هشتم   علامت تاکید (acento) در زبان اسپانیایی در بعضی مواقع روی حروف صدادار a e o u i علامتی گذاشته می شود که به آن acento گفته می شود که این علامت روی معنی کلمات تاثیری ندارد. کلمات پرسشی این علامت را دارند و اگر این علامت را [...]

آموزش زبان اسپانیایی-درس پنجم

توسط در آموزش زبان اسپانيايي 1397-11-02
درس پنجم آموزش زبان اسپانیایی درس پنجم   صفات اسپانیایی صفت در زبان اسپانیایی مبحث بسیار مهمی میباشد.در واقع صفات به اسم ها اشاره می کنند و به آنها شخصیت میدهند. مثال: بچه زیبا , کوه بلند , مادر مهربان, ... در نظر داشته باشید که اسم میتواند روی صفت تاثیر بگذارد) از نظر مونث [...]