آموزش زبان اسپانیایی – درس بیستم

توسط در آموزش زبان اسپانيايي 4 خرداد 1398
درس بیستم آموزش زبان اسپانیایی درس بیستم   گذشته کامل وجهی از فعل است که ما در فارسی به آن ماضی نقلی میگوییم. مانند: رفته ام، گفته ام، شنیده ام و... این گذشته از گذشته ی ساده مقداری اشاره به دورتر دارد. برای صرف این فعل از haber (بودن ، وجود داشتن) استفاده میکنیم. haber [...]

آموزش زبان اسپانیایی – درس هفدهم

توسط در آموزش زبان اسپانيايي 1 خرداد 1398
درس هفدهم آموزش زبان اسپانیایی درس هفدهم   حال استمراری peresente continuo یا presente progresivo همان طور که از اسمش پیداست نشان دهنده کاری یا حالتی است که به صورت مکرر در حال انجام می باشد. در زان اسپانیایی به همان گونه است که در فارسی بیان میشود. برای مثال: در حال درس خواندن است ، در حال [...]

آموزش زبان اسپانیایی-درس پانزدهم

توسط در آموزش زبان اسپانيايي 23 اسفند 1397
درس پانزدهم آموزش زبان اسپانیایی درس پانزدهم گذشته ساده - pretérito indefinido صرف فعل گذشته ساده همانند حال ساده به 2 صورت با قاعده و بی قاعده میباشد. 1.گذشته ساده با قاعده: فعل گذشته ساده هم از آن دسته افعالی هست که با اضافه کردن پسوندها به مصدر فعل به دست میاد. پس ابتدا مصدر [...]

آموزش زبان اسپانیایی- درس هشتم

توسط در آموزش زبان اسپانيايي 11 بهمن 1397
درس هشتم آموزش زبان اسپانیایی درس هشتم   علامت تاکید (acento) در زبان اسپانیایی در بعضی مواقع روی حروف صدادار a e o u i علامتی گذاشته می شود که به آن acento گفته می شود که این علامت روی معنی کلمات تاثیری ندارد. کلمات پرسشی این علامت را دارند و اگر این علامت را [...]

آموزش زبان اسپانیایی-درس پنجم

توسط در آموزش زبان اسپانيايي 2 بهمن 1397
درس پنجم آموزش زبان اسپانیایی درس پنجم   صفات اسپانیایی صفت در زبان اسپانیایی مبحث بسیار مهمی میباشد.در واقع صفات به اسم ها اشاره می کنند و به آنها شخصیت میدهند. مثال: بچه زیبا , کوه بلند , مادر مهربان, ... در نظر داشته باشید که اسم میتواند روی صفت تاثیر بگذارد) از نظر مونث [...]