09 ژوئن

دانشگاه مورسیا UCAM

دانشگاه مورسیا UCAM دانشگاه مورسیا به عنوان قطب ورزش در میان دانشگاههای اسپانیا شناخته می شود.این دانشگاه تنها دانشگاه اروپایی است که دارای یک تیم حرفه ای بسکتبال در لیگ …