معرفی رشته های تحصیلی

توسط در بایومدیکال 19 خرداد 1397
معرفی رشته های تحصیلی بیومدیکال یکی از رشته های مهم و خاص در کشور اسپانیا رشته بیومدیکال بوده که شاید رشته ای همسان و همانند  ان در ایران وجود ندارد .این رشته، رشته ای تحقیقاتی و کاملا علمی است که دپارتمان های بیولوژی،داروسازی و پزشکی در ان دخالت دارند . عملیات درمانگاهی و بخش های [...]