آموزش زبان اسپانیایی – درس بیست و یکم

توسط در آموزش زبان اسپانيايي 24 تیر 1398
درس بیست و یکم آموزش زبان اسپانیایی درس بیست و یکم گذشته دور   pretérito pluscuamperfecto همان ماضی بعید در فارسی است: مثال: رفته بودم، دیده بودم، خوانده بودم گذشته دور (ماضی بعید) فعلی را بیان می کند که در گذشته ای دورتر از یک فعل دیگر، اتفاق افتاده باشد. مثلا cuando llegué, la tienda [...]

آموزش زبان اسپانیایی – درس بیستم

توسط در آموزش زبان اسپانيايي 4 خرداد 1398
درس بیستم آموزش زبان اسپانیایی درس بیستم   گذشته کامل وجهی از فعل است که ما در فارسی به آن ماضی نقلی میگوییم. مانند: رفته ام، گفته ام، شنیده ام و... این گذشته از گذشته ی ساده مقداری اشاره به دورتر دارد. برای صرف این فعل از haber (بودن ، وجود داشتن) استفاده میکنیم. haber [...]

آموزش زبان اسپانیایی – درس نوزدهم

توسط در آموزش زبان اسپانيايي 1 خرداد 1398
درس نوزدهم آموزش زبان اسپانیایی درس نوزدهم   گذشته استمراری بيانگر فعلي است كه در زمان گذشته با استمرار يا در طول مدت خاصی اتفاق افتاده است. مانند: مي نوشتم٬مي رفتم٬مي خواندم. براي ساختن اين فعل در زبان اسپانيايي به شكل زير عمل مي كنيم: ۱. افعالی که به ar ختم مشوند. براي ساختن اين [...]

آموزش زبان اسپانیایی – درس هجدهم

توسط در آموزش زبان اسپانيايي 1 خرداد 1398
درس هجدهم آموزش زبان اسپانیایی درس هجدهم   حال التزامی حال التزامی فعلیست که انجام آن با شک و تردید یا با آرزو همراه است. در فارسی دو فعل داریم که پشت سر هم هستند و دومی حال التزامی است. مثلا: می خواهم بروم  یا می خواستم یک کتاب بنویسم. در این جملات فعل دوم [...]

آموزش زبان اسپانیایی – درس هفدهم

توسط در آموزش زبان اسپانيايي 1 خرداد 1398
درس هفدهم آموزش زبان اسپانیایی درس هفدهم   حال استمراری peresente continuo یا presente progresivo همان طور که از اسمش پیداست نشان دهنده کاری یا حالتی است که به صورت مکرر در حال انجام می باشد. در زان اسپانیایی به همان گونه است که در فارسی بیان میشود. برای مثال: در حال درس خواندن است ، در حال [...]

آموزش زبان اسپانیایی – درس شانزدهم

توسط در آموزش زبان اسپانيايي 1 خرداد 1398
درس شانزدهم آموزش زبان اسپانیایی درس شانزدهم   اسم مصدر: روش به دست آوردن اسم مصدر: مصدر هایی که به ar ختم می شوند: علامت مصدر یعنی ar را حذف می کنیم تا ریشه مصدر را به دست آوریم; سپس پسوند ando را به آن اضافه می کنیم.   مثال: با حذف ar ريشه مصدر [...]

آموزش زبان اسپانیایی-درس پانزدهم

توسط در آموزش زبان اسپانيايي 23 اسفند 1397
درس پانزدهم آموزش زبان اسپانیایی درس پانزدهم گذشته ساده - pretérito indefinido صرف فعل گذشته ساده همانند حال ساده به 2 صورت با قاعده و بی قاعده میباشد. 1.گذشته ساده با قاعده: فعل گذشته ساده هم از آن دسته افعالی هست که با اضافه کردن پسوندها به مصدر فعل به دست میاد. پس ابتدا مصدر [...]

آموزش زبان اسپانیایی-درس چهاردهم

توسط در آموزش زبان اسپانيايي 16 اسفند 1397
درس چهاردهم آموزش زبان اسپانیایی درس چهاردهم   حال ساده برای یادگیری دستور زبان اسپانیایی مانند تمام زبانها بهتر است از حال ساده اخباری که جز مهمترین و پرکاربردترین افعال می باشد، شروع کنیم. افعال اسپانیایی از نظر فرمول ساخت دو دسته هستند: 1.افعالی که از مصدر به دست می آیند و با پسوند های [...]

آموزش زبان اسپانیایی- درس سیزدهم

توسط در آموزش زبان اسپانيايي 9 اسفند 1397
درس سیزدهم آموزش زبان اسپانیایی درس سیزدهم   افعال بی قاعده افعال بی قاعده به فعل هایی گفته می شود که از قواعد افعال باقاعده پیروی نمی کنند. به عنوان مثال: ser (بودن) ،estar (بودن) ، ir (رفتن) ، poder (توانستن) ، decir (گفتن)، querer(خواستن)  ، hacer (انجام دادن) ، saber (دانستن) تعداد زیادی از افعال [...]

آموزش زبان اسپانیایی-درس دوازدهم

توسط در آموزش زبان اسپانيايي 2 اسفند 1397
درس دوازدهم آموزش زبان اسپانیایی درس دوازدهم   افعال اسپانیایی افعال را در زبان اسپانیایی از نظر صرف فعل به سه دسته تقسیم می کنند : 1.افعالی که مصدر آنها به AR ختم می شود 2.افعالی که مصدر آنها به ER ختم می شود 3. افعالی که مصدر آنها به IR ختم می شود (برای [...]