بخش اول – مقدماتي

توسط در آموزش زبان اسپانيايي 17 خرداد 1397

بخش اول - مقدماتي

آموزش زبان اسپانيايي

بخش اول-مقدماتي


درس 1-الفباي اسپانيايي

A B C CH D
E F G H I
J K L LL M
N Ñ O P Q
R S T U V
W X Y Z
 • تلفظ در زبان اسپانیایی خیلی ساده و آسان می باشد به طوریکه کلمات را همانگونه که مشاهده می کنید تلفظ می شود.
 • حرفHدر زبان اسپانیایی اصلا تلفظ نمی شود.
 • حرف “C” در همراهی با حروف : a,o  صدای “ک” میدهد و با همراهی با حروف e,iصدای “ث” میدهد  .

مثال:  cabeza , companero , cerca , cien

 • حرف “G” با همراهی حروف : a,o صدای “گ” دارد و با همراهی حروف   i,eصدای “خ” دارد

مثال:garaje , gobierno , gente , gigante 

 • حرف“LL” : این حرف هم بین “ی” و “ج” و “ژ” تلفظ میشود .
 • حرف “W” : این حرف به این زبان متعلق نیست و کلماتی که با آن نوشته می شوند ریشه انگلیسی دارند.
 • حرف “Y” : این حرف بین “ی” و “ج” و “ژ” تلفظ میشود . البته تلفظ ی و ج برای زبان اسپانیایی کاربرد دارد و تلفظ ژ برای کشور آرژانتین
 • حروف صدادارa,o,u حروف صدادار قوي مي باشند و حروف صدادار I,e حروف صدادار ضعيف هستند.
 • Los vocales:       a,o,u,i,e

  C+a: ca(ka):       la casa,la cara

  C+o: co(ko):       el correo,el cobre

  C+u: cu(ku):       el cuerpo,el cuello

  C+i: ci:                 el cielo,la ciudad

  C+e: ce:               el cerebro,cero

  G:

  G+a:ga               el gato

  G+o:go               gordo

  G+u:gu               guapo

  G+i:gi(khi)         el gigante

  G+e:ge(khe)       la gente

Gue: (GE)   la guerra                                               تلفظ نمی شود      U

 • Gui: (GI)     la guitarra

  Q:

  Q+u+e:ke       el querido

  Q+u+i:ki         quince

  برای تلفظ حرف ñ  باید گفت که این حرف در تركيب با حروف صدا دار تلفظ متفاوتی دارد .

  Ñ+a: Nia   niña

  Ñ+o: Nio niño

  Ñ+e:Nie   Niñez

  ————————————————————-

  حرف RR     به این ترتیب تلفظ مي شود كه که R   باید بصورت تشدید دار تلفظ شود.

  carretera    (جاده)

  correo    (پست)

  ————————————————————-

  در زبان اسپانیایی حرف دیگری نیز وجود دارد:     Ü

  Ü که با همراهی با حرف G می آید و باعث می شود که از قوانین بالا تبعیت نکند و همراه با حرف Gخوانده شود. به مثال زیر توجه نمائید:

  bilingüe    : دو زبانه (بیلینگوئه).

  lingüista    : زبان شناس (لینگوئیستا).

  البته این نوع کلمات خیلی کم هستند و حرف ü زیاد کاربرد ندارد .


درس 2- حرف تعريف:

El ,La  دو حرف تعريف در زبان اسپانيايي مي باشد كه براي اسامي مفرد مذكر و يا مونث استفاده مي گردد. جمع  El :LOS و

جمع La:Las مي باشد.

  :Elاین حرف تعریف, مفرد مذکر میباشد و فقط برای کلمات و اسمهای مفرد مذکر استفاده میشود.

مانند  el libro , el coche , el gato , el perro , el hombre:


:Los
این حرف تعریف, جمع مذکر میباشد و فقط برای کلمات و اسم های جمع مذکر استفاده میشود.

مانند : los hombres , los chicos , los boletos

: La این حرف تعریف, مفرد مونث مباشد و فقط برای کلمات و اسم های مفرد مونث استفاده می شود

مانند : la mujer , la educación , la chica , la cuchara

Las : این حرف تعریف, برای جمع مونث میباشد و فقط برای کلمان و اسم های جمع مونث استفاده می شود

مانند  las mujeres , las casas , las ventanas :


 درس 3- اسامي مذكر و مونث

بسياري از كلمات مذكر به “O” و بسياري از كلمات مؤنث به “A” ختم مي شوند.

مثال :

libro : کتاب

Chico: پسر

Chica: دختر

médicoپزشك مرد ـ

médica پزشك زن

کلمات مفرد مذکر از کلمه ی تعریف “el” استفاده می کند و برای جمع مفرد از “los”

مثال :

El libro

el gato

el rojo

los perros

los zapatos

کلمات مفرد مونث از کلمه ی تعریف “la” استفاده می کند و برای جمع مفرد از “las”

مثال :

la hermana

la ventana

la bicicleta

las ciudades

las pelotas


اسم هايي كه به or ختم مي شوند مذكر هستند.

مثال:

El color, El Amor, el dolor


اسم هايي كه به tad ختم مي شوند مؤنث هستند.

مثال:

La libertad,La facultad, La dificultad


اسم هايي كه به dad ختم مي شوند مؤنث هستند.

مثال:

La calidad,La cantidad;La ciudad


اسم هايي كه به ción و sión ختم مي شوند مؤنث هستند.

مثال:

La visión, La canción, La comunicación


كلماتي كه به ista و ante ختم مي شوند،هم براي مؤنث و هم براي مذكر به كار مي روند.


مثال:

     tenista      dentista 

 

   estudiante     calmante     amante


 درس4-ضماير فاعلي و كلمات پرسشي:

ضمايرفاعلي:

:Yo من
: Tú
تو
او 
: Él/ella
: Nosotros
ما
شما : 
Vosotros
:Ellos/ellas
ايشان
Usted
شما(مشماودبانه(
شماها ustedes:

كلمات پرسشي  :

کلمات پرسشی در زبان اسپانیایی بصورت زیر هستند:

 Por Qué : چرا؟

Cuándo : کی؟ , چه موقع؟

Cuánto/a : چقدر؟

Qué : چی؟

Cómo : چگونه؟ , چطور؟

Dónde : کجا؟

Por Dónde : از کجا؟

De Dónde : اهل کجا؟

Cuánto Cuesta : چند قیمت؟

Quién : چه کسی؟

Quiénes : چه کسانی؟

Para Qué : برای چه؟

Para Quién : برای چه کسی؟

Cuál : کدام؟

cuántos/as : چند تا؟

در زیر هر یک را با ذکر مثالی برای شما تشریح می کنم:

چرا با من اینطور رفتار میکنی؟ : por qué me tratas así

قطار چه موقع می رسد؟ : cuándo llega el tren

چقدر پول لازم داری؟ : cuánto dinero necesitas

معلم” در زبان انگلیسی چگونه نوشته می شود؟

cómo se escribe “teacher” en español

خولیو کجاست؟ : dónde está julio

خولیو از کجا وارد اتاق شد؟ : por dónde entró julio a cuarto

شما اهل کجا هستید؟ : de dónde es usted

این کتاب چند قیمت است؟ : cuánto cuesta este libro

چه کسی در اتاق است؟ : quién hay en la habitación

با چه کسانی به ساحل رفتی؟ : con quiénes fuiste a la playa

جارو رو برای چی نیاز داری؟ : para qué necesitas la escoba

این صندلی برای چه کسی(کی) است؟ : para quién es esta silla 7

کدام ماشین مال توئه؟ : cuál coche es tuyo

چند نفر اینجا هستند؟

  cuántas personas están aquí


 درس5- صفات در زبان اسپانیایی

صفت در زبان اسپانیایی یکی از مهمترین مبحث می باشد. در واقع صفت ها به اسم ها اشاره می کنند و به آنها شخصیت می دهد.

مثال : یک کتاب آبیکوه بزرگچشمان زیبادوست خوب و بد و………

یکی از مهترین نکاتی که علاقه مندان باید به آن توجه کنند این است که اسم می تواند  روی صفت تاثیر بگذارد(از نظر مذکر یا مونث بودن) اگر اسمی مونث باشد، قطعا باید صفت نیز حالت مونث به خود بگیرد و برعکس. بصورت زیر:

یک پسر زیبا un chico bonito:

یک دختر زیبا una chica bonita

در دو مثال بالا دیدیم که کلمه زیبا (bonito) برای افراد مذکر و مونث چگونه قرارگرفت به خاطر اینکه کلمه دختر (chica) مونث است کلمه ی زیبا را هم مونث می کند پس این نکته ی مهم را هرگز فراموش نکنید.

مثال های بیشتر:

کوه های بلند: las montañas alta

فرش سفید: la alfombra blanca

پنجره ی خانه من قرمز است: la ventana de mi casa es roja

در جمله بالا کلمه قرمز به پنجره اشاره دارد و چون پنجره مونث است پس رنگ قرمز نیز حالت مونث به خود گرفته:

گربه ی دوست من سیاه استel gato de mi amiga es negro:  

ماشین او صورتی است su coche es rosada:  

نحوه قرار گرفتن صفت در جمله:

صفت ها هم می توانند بعد از اسم بیایند و هم می توانند قبل از اسم بیایند و این کار هیج تغییری در معنی جمله ندارد.

به مثال های زیر توجه فرمائید :

یک خانم پیر : una mujer vieja یا una vieja mujer 

یک مرد چاق : un hombre gordo یا un gordo hombre 

یک لباس آبی : un vestido azul یا un azul vestido


درس 6- صفات اشاره

صفات اشاره همراه اسم می شوند , و در جنس و تعداد با اسم مطابقت می کنند و عبارتند از :

اشاره به نزدیک :

مثال : این کتاب : Este Libro (مفرد مذکر)

این کتاب ها : Estos Libros (جمع مذکر)

این زن : Esta Mujer (مفرد مونث)

این زن ها : Estas Mujeres (جمع مونث)

اشاره به دور:

مثال : آن کتاب : Ese Libro (مفرد مذکر)

آن مرد ها : Eses Hombres (جمع مذکر)

آن میز : Esa Mesa (مفرد مونث)

آن زن ها : Esas Mujeres (جمع مونث)

اشاره به دورترها نسبت به گوینده و شنونده :

آن ماشین : Aquel Coche (مفرد مذکر)

آن ماشین ها : Aquellos Coches (جمع مذکر)

آن کوه : Aquella Montaña (مفرد مونث)

آن کو ها : Aquellas Montañas : (جمع مونث)

درس 7- صفات ملکی

 2 نوع صفت ملکی داریم:

 • مفرد
 • جمع

صفت ملکی مفرد :

: Mi مال من         

: Tu مال تو

  : Su مال او

: Nuestro/a مال ما

: Vuestro/a مال شما

Su: مال شما (محترمانه)

مثال :

Mi libroکتاب من

Tu libro کتاب تو

Su libro کتاب او

Nuestro/a libro  کتاب ما

Vuestro/a libro کتاب شما

Su libro کتاب آنها

—————————————————————————————-

صفتهاي ملكي جمع:

Mis : مال من

: Tus مال تو

: Sus مال او/شما

   : Nuestros/asمال ما

: Vuestros/ as مال شما          

: Sus مال آنها

مثال

  Mis libros کتابهای من

  Tus libros کتابهای تو

 Sus libros کتابهای او

Nuestros/as librosکتابهای ما

  Vuestros/as libros کتابهای شما

  Sus libros کتابهای آنها


Break Time

 

چند اصطلاح رایج در زبان اسپانیایی

Es la leche :خیلی خوب بود خیلی باحال بود

Vale: ok

Como mola: چه خوب ، چه باحال

Una chorrada: یه چیز چرت، بیخود

 

 

درس 8- Acento

به علامتی که روی حروف صدا دار a e o u i  گذاشته می شود acento گفته می شود.
á é ó ú í
بعضی از کلمات پرسشی همیشه این علامت ها را دارند مثلا:

?qué¿ – چی؟ ، چه؟

?por qué¿ – چرا؟

?cuándo¿ – کِی؟ ، چه موقع؟

?cuánto¿ – چه قدر؟ ، چه مقدار؟

?cuántos¿ – چند تا؟

?dónde¿ – کجا؟

?quién¿ – چه کسی؟ ، کی؟

?quiénes¿ – چه کسانی

?cómo¿ – چه طور؟

?cuál¿ – کدام؟

این علامت همچنین در بعضی کلمات برای جلو گیری از تشابه افعال با هم یا تشابه فعل با اسم به کار می رود.

مثال:

esta – این

está – هست

aguanto : محافظت می کنم

aguantó : محافظت کرد

fallo : اشتباه می کنم

falló : اشتباه کرد

explico : توضیح می دهم

explicó : توضیح داد

 

درس 9-اعداد

 

اعداد در زبان اسپانیایی به صورت زیر است :

به عدد     به حروف
0     cero
1     uno
2     dos
3     tres
4     cuatro
5     cinco
6     seis
7     siete
8     ocho
9     nueve
10     diez
11     once
12     doce
13     trece
14     catorce
15     quince
16     dieciséis
17     diecisiete
18     dieciocho
19     diecinueve
20     veinte
21     veintiuno
22     veintidós
23     veintitrés
24     veinticuatro
25     veinticinco
26     veintiséis
27     veintisiete
28     veintiocho
29     veintinueve
30     treinta
31     treinta y uno
32     treinta y dos
40     cuarenta
41     cuarenta y uno
50     cincuenta
60     sesenta
70     setenta
80     ochenta
90     noventa
100     cien
101     ciento uno
102     ciento dos
200     doscientos
202     doscientos dos
300     trescientos
400     cuatrocientos
500     quinientos
600     seiscientos
700     setecientos
800     ochocientos
900     novecientos
1000     mil
2000     dos mil
3000     tres mil
4000     cuatro mil
5000     cinco mil
6000     seis mil
7000     siete mil
8000     ocho mil
9000     nueve mil
10000     diez mil
100000     cien mil
500000     quinientos mil

چند مثال دیگر:

1.000 :  mil

1.002 : mil dos

2.000 : dos mil

2.800 : dos mil ochocientos u ochocientas

10.000 : diez mil

15.000 : quince mil

18.000 : dieciocho mil

22.000 : veintidós mil

28.000 : veintiocho mil

37.000 : treinta y siete mil

85.000 : ochenta y cinco mil

100.000 : cien mil

108.000 : ciento ocho mil

160.000 : ciento sesenta mil
585.000 : quinientos ochenta y cinco mil

999.000 : novecientos noventa y nueve mil

1.000.000 : un millón

2.000.000 : dos millones

500.000.000 : quinientos millones

 

درس 10-اعداد ترتیبی

 

اعداد ترتیبی در زبان اسپانیایی به صورت زیر است :

Cuarto = چهارمین tercer = سومین Segundo = دومین Primero = اولین
octavo = هشتمین séptimo = هفتمین sexto = ششمین quinto = پنجمین
Un Tercio = یک سوم Medico = نصف یا نیم Décimo = دهمین Noveno = نهمین
Triple = سه برابر Doble = دو برابر un Quinto = یک پنجم Un Cuarto = یک چهارم

 

 

درس 11-ساعت

در اين درس نحوه پرسيدن ساعت و خواندن ساعت را مرور مي کنيم

Qué Hora Es : ساعت چند است ؟  


نحوه خواندن ساعت :

براي خواندن ساعت از 2 حرف “son”  و “es” استفاده مي شود .

حرف “es” فقط براي گفتن عدد 1 بکار مي رود .

بعد از “son” حرف تعريف “las”  و بعد از “es” حرف تعريف “la” مي آيد.
با حرف تعريف “las”  و “el” در پست مذکر و مونث ها آشنا مي شويد.

مثال : ساعت يک است = es la una

ساعت دو است = son las dos

 • گفتن ساعت و دقيقه هيچوقت در گفتن ساعت استفاده نميشود !

مثلا جمله روبرو اشتباه است : son las tres y cinco menutos

طرز صحيح جمله به صورت زير است : son las tres y cinco

به معني : ساعت 03:05 دقيقه است.

چند مثال :

ساعت پنج و ده دقيقه است : son las cinco y diez

ساعت ده و بيست و يک دقيقه است : son las diez y veintiuno

ساعت هفت و ربع است : son las siete y cuarto

ساعت هفت و نيم است : son las siete y media

 • کلمه cuarto به معناي ربع ساعت و media به معناي نيم است.

ساعت دوازده و ربع است : son las doce y cuarto
ساعت دوازده و نيم است : son las doce y media

حالا اگر دقيقه از نيم گذشته باشد مثلا ساعت دو و سي و پنج دقيقه باشد

در اين حالت از حالت زير استفاده مي کنيم :

ساعت دو و سي و پنج دقيقه است : son las tres menos treinta y cinco

به معني : 35 دقيقه مانده به ساعت 3

چند مثال :

ساعت يک ربع به يک است : es la una menos cuarto

ساعت ده دقيقه به ده است : son las diez menos diez

ساعت بيست دقيقه به هشت است : son las ocho menos veinte

ساعت بيست و پنج دقيقه به نه است :son las nueve menos veinticinco

ساعت يک ربع به يازده است : son las once menos cuarto

ساعت ده دقيقه به سه است :son las tres menos diez

ساعت پنج دقيقه به پنج است : son las cinco menos cinco

 

درس 12-افعال بی قاعده

 

افعال بی قاعده به فعل هایی گفته می شود که از قواعد افعال با قاعده پیروی نمی کنند.در زبان اسپانیایی بیش از 150 فعل بی قاعده وجود دارد.
در زیر به مهمترین آنها می پردازیم :

estar (بودن) ، ir (رفتن) ، poder (توانستن) ، decir (گفتن) ، querer (خواستن) ،hacer (انجام دادن) ، saber (دانستن)، ser (بودن)

بسیاری از افعال بی قاعده که حرف دوم مصدر آنها o هست،با تبدیل o به ue صرف می شوند.همچنین بعضی دیگر که حرف دوم مصدر آنها e هست،با تبدیل e به ie صرف می شوند.
مثلا:
(فکر می کنم) , pensar >> pienso (فکر کردن)
(می توانم) , poder >> puedo (توانستن)

نکته مهم: صرف افعال بی قاعده اول شخص جمع و دوم شخص جمع مانند صرف افعال باقاعده هست.یعنی همان طور که افعال با قاعده صرف می شوند.
مثلا:
(فکر می کنیم) , pensar >> pensamos (فکر کردن)
(فکر می کنید) , pensar >> pensáis (فکر کردن)

(می توانیم) , poder >> podemos (توانستن)
(میتوانید) , poder >> podéis (توانستن)

در زیر چندین فعل مهم و کاربردی را صرف می کنم (در وجه حال ساده):

pensar – فکر کردن
pienso – فکر می کنم
piensas – فکر می کنی
piensa – فکر می کند
pensamos – فکر می کنیم
pensáis – فکر می کنید
piensan – فکر می کنند

 

poder – توانستن
puedo – می توانم
puedes – می توانی
puede – می تواند
podemos – می توانیم
podeis – می توانید
pueden – می توانند

 

ir – رفتن
voy – می روم
vas – می روی
va – می رود
vamos – می رویم
vais – می روید
van – می روند

 

 

ser – بودن
soy – هستم
eres – هستی
es – هست
somos – هستیم
sois – هستید
son – هستند

 

estar – بودن
estoy – هستم
estás – هستی
está – هست
estamos – هستیم
estáis – هستید
están – هستند

 

 

dar – دادن
doy – می دهم
das – می دهی
da – می دهد
damos – می دهیم
dais – می دهید
dan – می دهند

 

tener – داشتن
tengo – دارم
tienes – داری
tiene – دارد
tenemos – داریم
tenéis – دارید
tienen – دارند

 

oír – شنیدن
oigo – می شنوم
oyes – می شنوی
oye – می شنود
oímos – می شنویم
oís – می شنوید
oyen – می شنوند

 

decir – گفتن
digo – می گویم
dices – می گویی
dice – می گوید
decimos – می گوییم
decís – می گویید
dicen – می گویند

 

querer – خواستن ، دوست داشتن
quiero – می خواهم
quieres – می خواهی
quiere – می خواهد
queremos – می خواهیم
queréis – می خواهید
quieren – می خواهند

 

hacer – انجام دادن
hago – انجام می دهم
haces – انجام می دهی
hace – انجام می دهد
hacemos – انجام می دهیم
hacéis – انجام می دهید
hacen – انجام می دهند

 

saber – دانستن ، بلد بودن
sé – می دانم
sabes – می دانی
sabe – می داند
sabemos – می دانیم
sabéis – می دانید
saben – می دانند

 

درس 13-منفی کردن فعل بدون No

 

 • ·درزبان اسپانیایی منفی کردن فعل ها کار ساده ای هست به این صورت که قبل از فعل، No مینویسیم:

مثلا:

متوجه نمیشم:No entiendo

نمیشناسمش:No lo conozco

No hagas esto: این کارو نکن

No me dejes solo/a: منو تنها نزار

¿No Te importa? : برات مهم نیست؟

 • ·اما گاهی فعل بدونNo نوشته میشود و حالت منفی دارد. در زبان اسپانیایی کلماتی هستند که به خودی خود منفی هستند.این کلمات را اگر قبل از فعل بنویسیم، دیگرنیازی به استفاده ازNo نیست.

Palabras negativas:

Nada – nadie – ningún, ninguno/a – tampoco – jamás – nunca- ni

مثال ها:

هیچی متوجه نمیشم nada entiendo

من هم نمیشناسمش yo tampoco le conozco

هیچ یک از آنها نمیدانستند ninguno de ellos sabían

 

Jamás hagas estoهرگز این کارو نکن

 

Nunca me dejes solo/a هیچ وقت منو تنها نزار

 

Ni importa ni afecta نه مهمه نه تاثیری داره

 

 

 

درس 14-باید

در زبان اسپانیایی برای استفاده از کلمه ی باید از 3 روش استفاده می شود که به زبان فارسی خودمون به معنی باید است:

1-کلمه Hay Que به معنای باید است ولی این کلمه به شخص خاصی اشاره میکند بلکه انجام کاری را توصیه می کند:

مثال :

باید از طبیعت مواظبت کرد : Hay Que cuidar a la naturaleza

باید به بزرگتر ها احترام گذاشت : Hay Que respetar a los mayores

برای یاد گرفتن گیتار باید خیلی تمرین کرد :

para aprender de la guitarra hay que practicar mucho

برای بالا رفتن از کوه باید خیلی مواظب باشی:

para subir de la montaña hay que cuides mucho

———————————————————————–

2-deber que این کلمه اجباری نیست و بیشتر وقت ها بدون que می آید و به معنی بایستی است ولی برای استفاده از این فعل باید آن را در وج حال ساده صرف کنید که به شکل زیر است :

(debo – debes – debe – debemos – debéis – deben)

مثال:

من بایستی کار بکنم : yo debo que trabajar

من بایستی سیگار رو ترک می کردم : yo debo que dejaba el cigarillo

نبایستی نگران باشیم :nosotros no debemos que preocupar

تو می بایستی بیشتر تلاش بکنی : tú debes que intentar más

———————————————————————–

3- tener que این کلمه اجباری است چون که از این کلمه بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و شما در بیشتر مواقع از این کلمه باید استفاده کنید.پس برای استفاده از این کلمه باید حرف tener را در وجه حال ساده صرف کرد:

(tengo – tienes – tiene – tenemos – tenéis – tienen)

مثال:

من باید به دانشگاه بروم : yo tengo que ir a la universidad

تو باید زبان اسپانیایی یاد بگیری : tú tienes que aprender español

او باید تا دوشنبه در زندان بماند el tiene que quedar en la presión hasta lunes

ما باید فرار کنیم : nosotros tenemos que escapamos

آنها باید مالیات بپردازند : ellos tienen que pagar el impuesto

من باید تو را ببینم : yo tengo que verte

پدرم باید برای من ماشین بخرد:

mi parde tiene que comprar un coche para yo

———————————————————————–

در سه کلمه ی گفته شده کلمه ی tener que از همه مهمتر است. البته بستگی به نوع جمله دارد ولی در کل tener que کاربرد بیشتری دارد.

 

درس 15-حرف ربط

 

حرف ربط بین یک جمله یا دو کلمه یا چندین جمله یا کلمه قرار میگیرد که بصورت زیرمی باشند:

1- y,e (به معنای “و” ) :

مثال : او مریض است و باید به بیمارستان برود :

ell está enferma y tiene que ir la hospital

نکته مهم : اگر در یک جمله حرف بعد از “و” حروف “i” یا “hi” وجود داشت y تبدیل به e میشود که همان معنی “و” را داره و هیچ فرقی ندارد.

مثال : دیدمش و تلاش کردم براش توضیح بدم :

la vi e intenté explicarla

———————————————————————————————

2- o,u (به معنای “یا”) :

مثال : سبز یا آبی ؟  ? verde o azul

نکته مهم : اگر اگر بعد از o کلمه ای باشد که با o شروع شود بجای آن از u استفاده میکنیم که همان معنی “یا” را میدهد.

مثال : تو هفت سالته یا هشت سال :

? tienes siete años u ocho años ¿

———————————————————————————————

3- ya : دیگه

مثال : دیگه اینجا هستم:

ya estoy aquí

مثال2 : دیگه نمیام :

ya no vengo

———————————————————————————————

4- por : به خاطر , از

مثال : متشکر به خاطر کمکتون :

gracias por tu ayuda

مثال 2 : این کارو به خاطر تو انجام دادم :

lo hice por ti

مثال 3 : من دارم تو رو از پنجره میبینم :

yo te estoy mirando por la ventana

———————————————————————————————

5- sino : مگر اینکه

مثال : نمیتونم اون کارو برات انجام بدم مگر اینکه بهشون بگم :

no te puedo hacerlo sino decirles

———————————————————————————————

6- como : مثل

مثال : مثل یه بچه گریه میکرد :

lloraba como un niño

———————————————————————————————

7- sin embargo : با این وجود

مثال : او گواهینامه ندارد ولی با این وجود رانندگی میکند:

ella no tiene el pemiso de conducir sin embargo ella conduce

———————————————————————————————

8- por lo cual : بنابراین

مثال : من رانندگی بلد نیستم بنابراین رانندگی نمیکنم :

yo no sé conducir por lo cual no conduzco

———————————————————————————————

9- con tal de que : به شرطی که

مثال : من به شرطی میام اونجا که او اونجا نباشد :

yo vengo allí con tal de que ella no esté allí

———————————————————————————————

10- según : بنابر…. , بنا به……

مثال : بنا بر پیش بینی وضع هوا امروز باران میبارد :

según el pronostico del tiempo , hoy va a llover

 

 

درس 16-ضمایر مفعولی مستقیم

 

ضمایر مفعولی مستقیم زمانی مورد استفاده  قرار می گیرد که عمل فعل را بطور مستقیم به یک فرد یا چیزی می رساند. که شامل کلمه های زیر است :

(lo – la – los – las)

به مثال های زیر توجه کنید:

کارلوس یک نامه می نویسد : carlos escribe una carta

در مثال بالا فاعل(کارلوس) به نوشتن نامه اشاره می کند پس بصورت زیر هم نوشته می شود :

کارلوس اونو می نویسد : carlos la escribe

در مثال بالا کارلوس به یک نامه اشاره دارد پس دیگه اسم نامه نمی آید و معادل کلمه ی اونو قرار می گیرد.

 

من مجله دارم : tengo la revista

من اونو دارم : la tengo ، در واقع کلمه اونو(آن را) به مجله اشاره دارد

چه کسی مجله دارد ؟ quién tiene la revista

چه کسی اونو داره ؟ quién la tiene در واقع کلمه اونو(آنرا) به مجله اشاره دارد

من توپ می خوام : yo quiero una pelota

من آنرا می خوام : yo la quiero در واقع کلمه اونو(آنرا) به توپ اشاره دارد

من دارم روزنامه می خوانم : estoy leyendo el periódico

من دارم اونو می خوانم : lo estoy leyendo  این کلمه داره به روزنامه اشاره میکنه

——————————————————————————————-

من کتاب خواهم خرید : voy a comprar el libro  می توان گفت :

من اونو خواهم خرید : lo voy a comprar     یا       voy a comprarlo

——————————————–

من می خواهم یک خانه بخرم : yo quiero comprar una casa  میتوان گفت :

من اونو می خوام بخرم : yo quiero comprarla

——————————————–

من دارم مجله ها را نگاه می کنم : estoy mirando las revistas  میتوان گفت:

من دارم آنها را اون ها رو نگاه می کنم : las estoy mirando  یا  mirándolas

——————————————–

خواندن کتاب لازم است : es necesario leer el libro  میتوان گفت :

خواندن اون لازم است : es necesario leerlo

——————————————–

روزنامه ها کجا هستند : dónde están los periódicos  می توان گفت :

اونها کجا هستند : dónde están los

——————————————–

او را زیاد می بینم :la veo mucho (مونث)

آنها را از بازار خریدم : los/las compré en el mercado

 

 

درس 17-صرف فعل

 

افعال اسپانیایی را از نظر صرف فعل به سه دسته تقسیم می کنند :

1 – افعالی که مصدر آنها به AR ختم می شود

2 – افعالی که مصدر آنها به ER ختم می شود

3 – افعالی که مصدر آنها به IR ختم می شود

( منظور از مصدر ، آخر کلمه می باشد : Hablar )

—————————————————————————-

1 – افعالی که مصدر آنها به AR ختم می شود

صرف فعل Hablar (صحبت کردن) در زمان حال ساده :

برای این کار مصدر ar فعل را حذف کرده و به ترتیب کلمات زیر را جایگزین میکنیم:

(O , AS , A , AMOS , ÁIS , AN ) به شکل زیر :

Yo Hablo : من صحبت می کنم

Tú Hablas : تو صحبت می کنی

El / Ella / Usted Habla : او/او/شما صحبت می کند

Nosotros Hablamos : ما صحبت می کنیم

Vosotros Habláis : شما صحبت می کنید (جمع)

Ellos / Ellas Hablan : آنها صحبت می کنند

—————————————————————————-

صرف فعل Olvidar (فراموش کردن) در زمان حال :

طبق گفته های بالا عمل می کنیم :

Yo Olvido : من فراموش می کنم

Tú Olvidas : تو فراموش می کنی

El / Ella / Usted Olvida : او/او/شما فراموش می کنید

Nosotros Olvidamos : ما فراموش می کنیم

Vosotros Olvidáis : شما فراموش می کنید

Ellos / Ellas Olvidan : آنها فراموش می کنند

——————————————————————————————

2 – افعالی که مصدر آنها به ER ختم می شود

صرف فعل Comer (خوردن) در زمان حال ساده :

برای این کار مصدر er را حذف می کنیم و کلمات زیر را جایگزین می کنیم :

(O , ES , E , EMOS , ÉIS , EN) به صورت زیر :

Yo Como : من می خورم

Tú Comes : تو می خوری

El / Ella / Usted Come : شما می خورید

Nosotros Comemos : ما می خوریم

Vosotros Coméis : شما می خورید

Ellos / Ellas Comen : آنها می خورند

—————————————————————————-

صرف فعل esconder (پنهان شدن) در زمان حال ساده :

طبق گفته های بالا عمل می کنیم :

Yo Escondo : من پنهان می شوم

Tú Escondes : تو پنهان می شوی

El / Ella / Usted Esconde : شما پنهان می شوید

Nosotros escondemos : ما پنهان می شویم

Vosotros escondéis : شما پنهان می شوید

Ellos / Ellas Esconocen : آنها پنهان می شوند

——————————————————————————————

3 – افعالی که مصدر آنها به IR ختم می شود

صرف فعل Escribir (نوشتن) در زمان حال ساده :

برای این کار مصدر ir را حذف می کنیم و کلمات زیر را جایگزین می کنیم :

(O , ES , E , IMOS , ÍS , EN) به صورت زیر :

Yo Escribo : من می نویسم

Tú Escribes : تو می نویسی

El / Ella / Usted Escribe : شما می نویسید

Nosotros Escribímos :ما می نویسیم

Vosotros Escribís : شما می نویسید

Ellos / Ellas Esciben : آنها می نویسیند

—————————————————————————-

صرف فعلVivir  (زندگی کردن) در زمان حال ساده :

طبق گفته های بالا عمل می کنیم :

Yo Vivo : من زندگی می کنم

Tú Vives : تو زندگی می کنی

El / Ella / Usted Vive : شما زندگی می کنید

Nosotros Vevimos : ما زندگی می کنیم

Vosotros Vevís : شما زندگی می کنید

Ellos / Ellas Viven : آنها زندگی می کنند

————————————————————————————————————

لغات :

Yo : من          Tú : تو          El : او(مذکر)          Ella : او(مونث)          Nosotros : ما(مذکر)

Nosotras : ما(مونث)          Vosotros : شما(مذکر)          Vosotras : شما(مونث)

Ellos : آنها(مذکر)          Ellas ; آنها(مونث)

دسته بندی : افعال اسپانیایی

 

درس 18-گذشته ساده(Indefenido)

وجهی از فعل است که ما در فارسی به آن گذشته ساده می گوییم.

مثلا : جواب دادم ، خوردم ، نوشتم

ابتدا ریشه مصدر را به دست می آوریم (با حذف علامت های مصدری یعنی

ar,er,ir ریشه مصدر به دست می آید)

مصدر هایی که به ar ختم می شوند:

به ریشه مصدر این پسوند ها رو اضافه می کنیم:

( é , aste , ó , amos , asteis , aron )

 

مثال : صرف فعل contestar (جواب دادن) در زمان گذشته ساده :

contestar – جواب دادن

yo contesté – جواب دادم

tú contestaste – جواب دادی

el/ella contestó – جواب داد

nosotros contestamos – جواب دادیم

vosotros contestasteis – جواب دادید

ellos/ellas contestaron – جواب دادند

مثال : صرف فعل hablar (صحبت کردن) در زمان گذشته ساده :

hablar – صحبت کردن – حرف زدن
yo hablé – صحبت کردم

tú hablaste – صحبت کردی

el/ella habló – صحبت کرد

nosotros hablamos – صحبت کردیم

vosotros hablasteis – صحبت کردید

ellos/ellas hablaron – صحبت کردند

مثال : صرف فعل adivinar (حدس زدن) در زمان گذشته ساده :

adivinar – حدس زدن
yo adiviné – حدس زدم

tú adivinaste – حدس زدی

el/ella adivinó – حدس زد

nosotros adivinamos – حدس زدیم

vosotros adivinasteis – حدس زدید

ellos/ellas adivinaron – حدس زدند

——————————————————————

مصدر هایی که به ir,er ختم می شود به صورت زیر عمل میکنیم :

به ریشه مصدر این پسوند ها رو اضافه می کنیم:

( í , iste , ió , imos , isteis , ieron )

 

صرف فعل comer (خوردن) و escribir (نوشتن) در زمان گذشته ساده :

comer – خوردن

comí – خوردم

comiste – خوردی

comió – خورد

comimos – خوردیم

comisteis – خوردید

comieron – خوردند

escribir – نوشتن

escribí – نوشتم

escribiste – نوشتی

escribió – نوشت

escribimos – نوشتیم

escribisteis – نوشتید

escribieron – نوشتند

 

مثال : صرف فعل vivir (زندگی کردن) در زمان گذشته ساده :

vivir – زندگی کردن

viví – زندگی کردم

viviste – زندگی کردی

vivió – زندگی کرد

vivimos – زندگی کردیم

vivisteis – زندگی کردید

vivieron – زندگی کردند

مثال : صرف فعل vender (فروختن) در زمان گذشته ساده :

vender- فروختن

vendí – فروختم

vendiste – فروختی

vendió – فروخت

vendimos – فروختیم

vendisteis – فروختید

vendieron – فروختند

——————————————————————————————-

مثال: (البته در این مثال ها از فعل های دیگر هم استفاده شده)

دیروز اونو دیدم : ayer lo vi (منظور از اونو یک فرد مذکر هست)

او خیلی مطالعه کرد : ella estudió mucho

ماشینتو چقدر فروختی؟  ? cuánto vendiste tu coche ¿

من یک کتاب خریدم : yo cpmpré un libro

به خانه برگشتم : regresé a la casa

ده سال با هم زندگی کردند : vivieron diez años juntos

اما ما ناامید نشدیم : pero no nos desesperamos

به خانه رسیدم و کمی استراحت کردم : llegué a la casa y descansé poco

ازش سوال کردیم : le preguntamos

سعی کردم باهاشون صحبت بکنم : contenté hablar con ellas

یک نامه برای من نوشت : me escribió una carta

ما درست حدس زدیم : nosotras adivinamos correcto

کی برمیگردی؟  ? cuándo regresaste ¿

 

                                                                                                                                                                                                            
درس 19-گذشته کامل( Pretérito Perfecto)

 

 

El pretérito perfecto expresa acciones realizadas en el pasado y que perduran en el presente. Al igual que todos los tiempos compuestos se forma con el verbo auxiliar HABER y el participio del verbo conjugado.

 

برای ساختن گذشته ی کامل افعالی که به ar/er/ir ختم می شوند با حذف این شناسه و قرار دادن ado/ido به دست می آید که به آن Participio گفته می شود. مثال (hablar —> hablado)

 

——————————————————————————————

طرز ساختن گذشته کامل :

برای ساختن گذشته کامل از فعل کمکی haber استفاده می کنیم بدین صورت که ابتدا فعل haber را در حال ساده صرف کرده و بعنوان کمکی از آن استفاده می کنیم. بصورت زیر :

 

trabajar comer vivir
(yo) he
(tú) has
(usted, él, ella) ha trabaj-ado com-ido viv-ido
(nosotros, -.as) hemos
(vosotros, -as) habéis
(ustedes, ellos, ellas) han

 

yo he hablado : من حرف زده ام

has hablado : تو حرف زده ای

el/ella/usted ha hablado : شما حرف زده اید

nosotros hemos hablado : ما حرف زده ایم

vosotros habéis hablado : شما حرف زده اید (جمع)

ustedes han hablado  : شما حرف زده اید (جمع محترمانه)

ellos/ellas han hablado : آنها حرف زده اند

 

yo he comido : من خورده ام

has comido : تو خورده ای

el/ella/usted ha comido : او خورده است

nosotros hemos comido : ما خورده ایم

vosotros habéis comido : شما خورده اید (جمع)

ustedes han comido  : شما خورده اید (جمع محترمانه)

ellos/ellas han comido : آنها خورده اند

yo he vivido : من حرف زده ام

has vivido : تو حرف زده ای

el/ella/usted ha vivido : او حرف زده

nosotros hemos vivido : ما حرف زده ایم

vosotros habéis vivido : شما حرف زده اید (جمع)

ustedes han vivido   : شما شما حرف زده اید (جمع محترمانه)

ellos/ellas han vivido : آنها حرف زده اند

درس 20-گذشته دور( Pluscuam Perfecto)

 

Se usa el imperfecto del verbo HABER + un participio pasado para formar el pluscuamperfecto

 

+

 

HABLAR

 

COMER

 

VIVIR

yo había hablado comido vivido
habías
él / ella / usted había
nosotros/as habíamos
vosotros/as habíais
ellos/ ellas/ ustedes habían

 

 

El pluscuamperfecto se emplea para expresar que una acción se completó antes de otra acción o estado en el pasado. Muchas veces se usan expresiones como ya (already), antes (before), nunca (never), todavía (still) y después (after) para enfatizar que una acción ocurrió antes de otra en el pasado.

Cuando llegaron los estudiantes, la clase ya había comenzado.
When the students arrived, class had already started.

Yo me había preparado bien antes de asistir a clase ayer.
I had prepared well before attending class yesterday

 

 

yo Había preguntado : من سوال پرسیده بودم

 tú Habías preguntado : تو سوال پرسیده بودی

el/ella/usted Había preguntado : او سوال پرسیده بود

nosotros Habíamos preguntado : ما سوال پرسیده بودیم

vosotros Habíais preguntado : شما سوال پرسیده بودید

ustedes Habían preguntado : شما سوال پرسیده بودید

ellos/ellas Habían preguntado : آنها سوال پرسیده بودند

 

 

yo Había imprimido

Habías imprimido

el/ella/usted Había imprimido

nosotros Habíamos imprimido

vosotros Habíais imprimido

ustedes Habían imprimido

ellos/ellas Habían imprimido

 

yo Había comido

Habías comido

el/ella/usted Había comido

nosotros Habíamos comido

vosotros Habíais comido

ustedes Habían comido

ellos/ellas Habían comido

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • 11 − 9 =